OVER ONS


Huize Ashiana is een erkende verpleeg en verzorging huis.  Onze missie en doelstelling is op een verantwoordelijke wijze huisvesting en kwalitatieve verpleging en  zorg bieden aan senioren burgers van af 60 jaar en ouder, die vanwege sociale, medische en/of verpleegkundige redenen niet meer zelfstandig kunnen functioneren en elders daartoe de mogelijkheid niet hebben. 

Een woord van de directie

Het jaar 2017 is reeds lang ingegaan, maar toch wil ik een ieder alsnog een goed jaar toewensen. In deze nieuwsbrief zal ik terugblikken en vooruitkijken, maar ook stilstaan bij wat er daadwerkelijk gebeurt bij onszelf ??? en binnen onze organisatie met name in de zorg.