Een woord van de directie

Het jaar 2017 is reeds lang ingegaan, maar toch wil ik een ieder alsnog een goed jaar toewensen. In deze nieuwsbrief zal ik terugblikken en vooruitkijken, maar ook stilstaan bij wat er daadwerkelijk gebeurt bij onszelf ??? en binnen onze organisatie met name in de zorg.

Wanneer we terugblikken naar wat we hebben gedaan in het tehuis dan zien wij dat er veel ontwikkelingen hebben plaats gevonden, zoals de kwaliteitsverbetering van de verschillende diensten, professionalisering van de Soos, het instellen van een kwaliteitsgarantie commissie die over de kwaliteit binnen de verschillende diensten waakt, het tuinbouw project voor de seniore burgers, maatregelen ter verhoging van de veiligheid en nog veel meer. Ons streven is om een leefbaar milieu te creëren voor de seniore burgers en een werkbaar klimaat te scheppen voor het personeel.

De verantwoordelijkheid van Huize Ashiana is dat wij de zorg moeten garanderen en waar nodig verbeteren. Wat wij nu doen met de zorg en hoe we die leveren, wordt beoordeeld door de ontvanger en de gemeenschap. Wij werkers in de zorg, zullen bewust moeten zijn dat er nog veel verandering nodig is om kwaliteitszorg te kunnen bieden. Hiervoor hebben wij goed gemotiveerde en getrainde medewerkers nodig die op ieder niveau met elkaar in overleg de zorg kunnen bieden aan onze seniore burgers . Huize Ashiana heeft het afgelopen jaar positieve geluiden gehad.

Laten we onafhankelijk van welke functie u ook heeft, ons er van bewust zijn dat u als Ashiana- medewerker, individueel een bepaalde plicht en verantwoordelijkheid hebt en laten we niet uit het oog verliezen dat we een collectieve verantwoordelijkheid dragen.

Ik wens u allen een vruchtbare 2017 toe en ik hoop dat u uw werk vol met liefde naar de ouderen toe doet. Dan zal God u rijkelijk zegenen. Samen zijn wij sterk!!!

 

Dhr. O. Jabini, BN Ed

Directeur Huize Ashiana