KOSTEN

De kosten voor kamer huur betaald de senioren burger/ bewoner zelf, te weten 2/3 deel van het minimale inkomen. Te beginnen met A. O. V.
Huize Ashiana beschikt ook over een eigen mortuarium voor zowel binnen lijken als buiten lijken. De kosten zijn:

Er bestaat ook plaatsing mogelijkheid voor buitenlandse lijken. De tarieven voor de buitenlandse lijken zijn overeenkomstig de buiten lijken met toevoeging van een bedrag ad. SRD150 voor donatie aan Huize Ashiana.