OVER ONS


Huize Ashiana is een erkende verpleeg en verzorging huis.  Onze missie en doelstelling is op een verantwoordelijke wijze huisvesting en kwalitatieve verpleging en  zorg bieden aan senioren burgers van af 60 jaar en ouder, die vanwege sociale, medische en/of verpleegkundige redenen niet meer zelfstandig kunnen functioneren en elders daartoe de mogelijkheid niet hebben. 
Huize Ashiana is primair bestemd voor sociaal zwakkere senioren burgers.Onze visie is samen kwaliteitszorg bieden aan de senioren burgers in Huize Ashiana.